Läderdoktorn

Uppdraget var att göra en logotyp och webbsida åt företaget Läderdoktorn. Gernom att  skapa tydliga illustrationer i samband med texter så skulle besökare få en känsla av verkstad och äkta hantverk. Färgerna som går i brunt och beige skulle återspegla läderkänsla.

Min roll:

  • Logotyp,
  • Webb,
  • Design

Tekniskt:

  • WordPress,
  • Jquery,
  • html,
  • CSS,
  • CSS3,
  • Photoshop,
  • Illustrator